Zawory antyskażeniowe

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  (m. in. Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami) sieć wodociągowa powinna być zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem.  Taka jest właśnie funkcja zaworów antyskażeniowych. Podstawową przyczyną zanieczyszczenia wodociągu jest powstanie przepływu zwrotnego, co może skutkować przedostaniem się do sieci zanieczyszczonej wody lub innego medium. Płyny które mogą mieć kontakt z wodą pitną dzielą się na pięć kategorii (wg. normy PN-EN1717 (pkt. 5.2)):

 

Kategoria 1 – Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka do celów konsumpcyjnych.

 

Kategoria 2 – Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia).

 

Kategoria 3 – Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych.*

 

Kategoria 4 – Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych* albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych.

 

Kategoria 5 – Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych

 

*) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych LD50 = 200 mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC z 27 kwietnia 1993 r.

 

 

W gamie zaworów antyskażeniowych Socla można znaleźć wiele modeli i rodzin. Odnosząc się do krajowej praktyki i przepisów można jednak wyróżnić  kilka podstawowych:

 

 

Rodzina

Zespół zabezpieczający

Kategoria płynu

1

2

3

4

5

AA

Swobodna przerwa powietrzna

+

+

+

+

+

BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia i
z możliwością nadzoru

+

+

+

+

CA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia bez możliwości nadzoru

+

+

+

EA

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru

+

+

 

Coraz częściej spotyka się również zawory zwrotne antyskażeniowe do montażu na przyłącze do węża – rodziny zaworów HA i HD.